COBBRA Netwerk

Het hier voorgestelde project beoogt een duurzaam samenwerkingsverband te realiseren tussen een vijftal Noord-Europese top-musea, wetenschappelijke instituten, outreach organisaties, en commerciële partijen. Dit samenwerkingsverband, met museale partners uit (Engelse spelling) Copenhagen, Oxford, Bonn, Brussel, en Amsterdam (het COBBRA consortium), zal resulteren in een blauwdruk voor een nieuw business plan voor musea, gebaseerd op het uitwisselen van kennis, collecties en staf.

Het motto binnen het samenwerkingsverband is dan ook ‘sharing is caring’: objecten, kennis en expertise, stafleden en (digitale) content worden uitgewisseld teneinde recent onderzoek op het gebied van cultureel erfgoed, met name binnen de archeologie, beter voor het voetlicht te brengen en een groter publiek te bereiken. Door de inzet van nieuwe media en digitale toepassingen zal bovendien aansluiting worden gezocht bij een nieuwe generatie museum bezoekers. Hierdoor zal dit project niet slechts resulteren in een bredere bekendheid van de betrokken partijen en collecties, maar ook aanzienlijk bijdragen aan een beter begrip van de collecties. Bovendien zal de intensieve samenwerking tussen de partners resulteren in een gedeelde ‘pool’ van kennis en expertise, hetgeen niet slechts de wetenschappelijke slagkracht en outreach capaciteit van de betrokken musea vergroot, maar ook resulteert in een rendabeler bedrijfsvoering van deze musea.

 

Museale partners:

 

Copenhagen:  Ny Carlsberg Glyptotek

Oxford: Ashmolean Museum

Bonn: LVR LandesMuseum

Brussel: Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis

Amsterdam: Allard Pierson Museum

 

Netwerkpartners:

 

Digitaal Erfgoed Nederland

Koninklijk Nederlands Instituut Rome

Nederlands Instituut Athene

Stichting Zenobia

 

Commerciële partners:

 

Labrys Reizen

WBOOKS

NoHo Ltd

Crown Art

 

Inhoudelijk verantwoordelijken voor project:

Dr. Wim Hupperetz, directeur Allard Pierson Museum

Dr. Susan Walker, keeper antiquities Ashmolean

Prof. dr. Michael Schmauder, hoofdconservator LandesMuseum Bonn

Dr. Jan Kindberg Jacobsen, conservator Ny Carlsberg Glyptotek

Dr. Eric Gubel, interim directeur Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Brussel

 

Netwerk partners:

Drs. Marco de Niet, Digitaal Erfgoed Nederland

Dr. Jeremia Pelgrom, Koninklijk Nederlands Instituut Rome

Dr. Winfred van de Put, Nederlands Instituut Athene

Dr. Diederik Burgersdijk, Stichting Zenobia

 

Commerciële partners

Drs. Roel Geukemeijer, Labrys Reizen

Dhr. Henk van der Wal, WBOOKS

Dhr. Niall Ó hOisín,  NoHo Ltd

Dhr. Fred Weijgertse, Crown Art

Het COBBRA netwerk wordt mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van het Mondriaan Fonds in het kader van de regeling Museale samenwerking.

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

27 oktober 2018