Amsterdam in de middeleeuwen (1300-1550)

Amsterdam ontwikkelt zich in de late middeleeuwen van een agrarische nederzetting aan de Amstel tot een kleine stad binnen het graafschap Holland. De economie draait op bier en haring en er zijn maar liefst 19 klososters en conventen gevestigd. De bibliotheken van deze instellingen vormen de basis voor de latere Universiteitsbibliotheek. Belangrijke exemplaren uit deze laat-middeleeuwse collectie vormen de kern van een presentatie die in het najaar van 2019 zal openen.

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

27 oktober 2018