Digital Museum Lab

In het Digital Museum Lab wordt onderzoek gedaan naar het gebruik van digitale media en technologie in museumcontext. Het lab wil experiment, reflectie en evaluatie stimuleren en faciliteren, door middel van een permanente fysieke labruimte in het Allard Pierson Museum en Meet-ups.

Het Digital Museum Lab is een samenwerking tussen vier partners: het Allard Pierson Museum, DEN (Digitaal Erfgoed Nederland), de Waag Society en het lectoraat Crossmedia van de HvA. Via DEN is er afstemming met het netwerk Digitaal Erfgoed, via de Waag Society is er een stevige link met de creatieve industrie en via het lectoraat Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam is er kennis op het gebied van nieuwe mogelijkheden van media en versterking van de publieksbeleving.

Het Digital Museum Lab is een kleinschalig, open en flexibel platform waarbij het mogelijk is voor makers en musea om specifieke applicaties te (laten) testen. Thema’s die we agenderen zijn bijvoorbeeld smart objects, augmented reality, beacons, sensortechnologie en 3D-modellen en omgevingen. Het onderzoek van het Digital Museum Lab richt zich met name op de volgende vragen:

  • Hoe kunnen innovatieve technologieën en digitale middelen op relevante wijze worden geïntegreerd in het tentoonstellingsaanbod?
  • Hoe is de bezoekerservaring te verbeteren en personaliseren?
  • Welke duurzame oplossingen zorgen dat software en hardware herbruikbaar en makkelijk aan te passen zijn?

 

Digital Museum Lab

DML

Dit onderzoek, dat doorgaans achter de schermen plaatsvindt, wil het Allard Pierson Museum graag met haar bezoekers delen. Zo worden er regelmatig experimentele opstellingen getest in de labruimte (tweede etage) en wordt er publieksonderzoek gedaan. Dit onderzoek helpt het museum om het tentoonstellingsaanbod te verbeteren en vernieuwen.

Ook worden de bevindingen gedeeld met collega’s uit de internationale museum- en erfgoedwereld via conferenties, artikelen en Meet-up bijeenkomsten, waarbij kennisuitwisseling centraal staat.

Tijdens de Meet-ups ontmoeten erfgoedinstellingen, makers, pioniers en overige geïnteresseerden elkaar en gaan in gesprek over digitale en technologische innovatie. De bijeenkomsten hebben steeds een wisselende invulling: van lezing of cultureel bezoek aan een relevant evenement of instelling, tot workshop. Je kunt je aanmelden via: http://www.meetup.com/Digital-Museum-Network-Amsterdam.

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

8 juni 2017