Via Dorestad: Handel en communicatie in de vroege middeleeuwen

Lezing door Annemarieke Willemsen

18okt2017 15.00 - 16.00

Lezing

Dorestad, ter plaatse van het huidige Wijk bij Duurstede, functioneerde als stapelplaats van luxe goederen, drank en slaven, als doelwit voor Vikingaanvallen, maar ook als centrum van bekering. Dorestad was rond 800 in feite het kruispunt van de ‘crossroads’.

In de Vroege Middeleeuwen maakten de woonplaatsen in het huidige Nederland deel uit van een wereldwijd netwerk, dat zich uitstrekte tot Scandinavië, Noord-Afrika en India. Binnen dit netwerk werden niet alleen goederen maar ook ideeën uitgewisseld. De verschillende gebieden waren vooral verbonden via waterwegen en de handelsstromen vallen samen met routes van reizigers. In de zesde en zevende eeuw was de Rijnmond een belangrijk schakelpunt; in de achtste en negende eeuw werd die rol vervuld door Dorestad. Deze toen grootste stad van Noordwest-Europa, ter plaatse van het huidige Wijk bij Duurstede, functioneerde als stapelplaats van luxe goederen, drank en slaven, als doelwit voor Vikingaanvallen, maar ook als centrum van bekering. Dorestad was rond 800 in feite het kruispunt van de ‘crossroads’.

Dr. Annemarieke Willemsen is conservator Middeleeuwen van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en een specialist in de Vroege Middeleeuwen; zijn was als wetenschappelijk adviseur betrokken bij de tentoonstelling ‘Crossroads’.

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum