Drie soorten handschriften: de schriftcultuur tussen 300 en 1000

Lezing door Marco Mostert

22nov2017 15.00 - 16.00

Lezing

Hoeveel handschriften zijn er In het eerste millennium gemaakt, en hoeveel zijn er daarvan over? We moeten onderscheid maken tussen drie soorten handschriften.

De bekendste zijn de luxueuze handschriften die verlucht waren, en die zo kostbaar waren dat ze een grote kans hadden om bewaard te blijven. Heel anders waren de gebruikshandschriften van bijvoorbeeld priesters, die van het dagelijks gebruik te lijden hadden, en waarvan er relatief erg weinig zijn overgebleven. Ze moesten eenvoudigweg van tijd tot tijd worden vervangen. Tussen deze groepen in bevinden zich de handschriften die het gereedschap vormden van de geleerden. Daarvan is relatief veel over, zij het, dat nieuwe ken nis soms leidde tot het weggooien van teksten. Daarom hebben we er soms toch alleen maar fragmenten van over. In de lezing wordt aan de hand van sprekende voorbeelden uitgelegd, wat de verschillen en overeenkomsten tussen deze groepen handschriften zijn.

Prof. dr. Marco Mostert is als hoogleraar Middeleeuwse Schriftcultuur verbonden aan de afdeling Middeleeuwen van het Intstituut Geschiedenis. Hij leidde het Pionier Project Verschriftelijking. Zijn onderzoek ligt op het gebied van de middeleeuwse schriftcultuur, met nadruk op de relaties tussen niet verbale, orale en schriftelijke vormen van communicatie. Zo houdt hij zich o.m. bezig met schriftmagie, de intellectuelen in de vroege Middeleeuwen, de geschiedenis van de (middeleeuwse) bibliotheken en de handschriftelijke overlevering van de middeleeuwse (Latijnse) teksten.

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum