Donkere eeuwen? Nieuw licht op de vroege middeleeuwen

Lezing door Marieke van den Doel

13dec2017 15.00 - 16.00

Lezing

Tussen onze moderne wereld en de vroege middeleeuwen in Europa (300-1000 na Christus) bestaan meer overeenkomsten dan vaak wordt gedacht. Groepen mensen die over grote afstanden migreren, temperatuursveranderingen, religieuze tegenstellingen: de periode na de val van het West-Romeinse rijk (476) is vaak omschreven als een ‘donkere tijd’.

Dat de klassieke cultuur van de Grieken en Romeinen afbrokkelde, heeft zeker aan dit beeld bijgedragen. Maar wellicht geldt de vroegmiddeleeuwse periode ook als donker omdat we er minder vanaf weten.

Crossroads werpt nieuw licht op deze tijd. Uiteenlopende voorwerpen, van ketting tot ketel en van zilverschat tot zwaard, laten zien dat er naast oorlog en onrust ook sprake was van nieuwsgierige contacten en culturele uitwisseling. Groepen en volken namen gebruiken en religies van elkaar over. De erfenis van het Romeinse Rijk bleef zichtbaar, vaak aangepast aan nieuwe situaties. Eeuwenoude handschriften bewijzen hoe de klassieke cultuur werd gekoesterd. Van sommige Europese staten ligt het ontstaansmoment in deze complexe en verwarrende tijd, voortkomend uit een kruisbestuiving van culturen en volken.

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum