Lezing 'Leiderdorp op het kruispunt van de Friese handel'

Lezing door Arno Verhoeven

13dec2017 15.00 - 16.00

Lezing

Wegens ziekte kan Marieke van den Doel deze lezing zelf niet geven. Arno Verhoeven, docent archeologie aan de Universiteit van Amsterdam, komt in haar plaats op dezelfde datum en tijd om een alternatieve lezing te geven.

Leiderdorp en de ondergang van de Friese handel / Leiderdorp op het kruispunt van de Friese handel 


In de Karolingische periode, gedurende de 8e en de 9e eeuw beleefde de economie van westelijk Europa en enorme bloei. Nederland had een belangrijk aandeel in die voorspoed. De Friezen waren de toppers onder de kooplieden van die tijd, ze vormden de schakel tussen leveranciers van goederen in het Duitse Rijnland en afnemers in Engeland en Scandinavië. Dorestad (bij Wijk bij Duurstede) was de belangrijkste havenplaats in de 8e en 9e eeuw, maar langs de Oude Rijn bevonden zich meer nederzettingen van Friezen. Eén van die plaatsen was Leiderdorp, waar opgravingen een schat aan gegevens hebben opgeleverd over de handel uit die periode maar ook over het dagelijks leven. We zien hier de welvaart die het leven op een kruispunt met zich meebracht weerspiegeld in diverse fraaie voorwerpen, van wapens en sierranden tot hertshoornen kammen. Aan het goede leven kwam echter plots een einde door een typisch Nederlandse gebeurtenis. Daarna verlegden de crossroads zich, maar zo druk als voorheen werden ze voorlopig niet meer.

Arno Verhoeven is universitair docent middeleeuwse archeologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is in 2013 betrokken geweest bij de opgraving van een beschoeide rivier in Leiderdorp. In de eerste helft van de 9e eeuw is die rivier als afvalstort gebruikt, wat bij het archeologisch onderzoek meer dan tweehonderdduizend vondsten opleverde. 

Wij hopen u op 13 december om 15:00 te zien in het Allard Pierson Museum! U hoeft zich niet opnieuw aan te melden. Mocht deze wijziging betekenen dat u de lezing niet langer wil bijwonen, horen we dat graag op dit e-mailadres: allard.pierson.museum@uva.nl. Op deze manier kunnen we uw plek aan iemand anders geven.

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum