Het Rome van Augustus

Van baksteen tot marmer

24sep2014 18jan2015

Tentoonstelling

Van 24 september 2014 tot en met 18 januari 2015 is in de gang van het Allard Pierson Museum de tentoonstelling 'Het Rome van Augustus, van baksteen tot marmer' te zien.

Dit jaar is het tweeduizend jaar geleden dat keizer Augustus,de eerste keizer van Rome, overleed. De Romeinse auteur Suetonius omschreef de nalatenschap van keizer Augustus als volgt: ..‘hij trof een stad aan gebouwd uit baksteen en liet deze in marmer achter’ (Aug. 28:3)’.

Waar tijdens de Republiek de nadruk vooral lag op het vergroten van de machtspositie en gebiedsuitbreiding zorgde Augustus voor rust en stabiliteit in het Rijk. Het bouwprogramma richtte zich niet alleen op grootse bouwwerken ter ere van de goden of de keizer zelf maar juist ook op accommodaties voor het gewone volk. Hiermee maakte de keizer zich bij hen geliefd en groeide de welvaart in de stad. 

In de loop van de tijd zijn de monumenten onder de grond verdwenen, van functie veranderd of gerestaureerd. Zes gebouwen uit het Rome van Augustus worden getoond aan de hand van een digitale reconstructie op basis van de archeologische vondsten, de visie van de achttiende-eeuwse Italiaanse kunstenaars Giovanni Battista Piranesi én door de lens van de moderne camera.