Sicilië en de zee

Duik in het verleden

09okt2015 17apr2016 10.00

Tentoonstelling

Van 9 oktober t/m 17 april presenteert het Allard Pierson Museum de tentoonstelling ‘Sicilië en de zee. Duik in het verleden.’ Spectaculaire vondsten uit 6 verschillende scheepswrakken die rondom Sicilië zijn gevonden vertellen het verhaal van dit eiland, dat als knooppunt van handel, cultuur en beschaving fungeerde. Door de ogen van personages zoals Odysseus, Justinianus I én onze eigen Michiel de Ruyter ontdekt de bezoeker de wrakken en de bijzondere objecten die eeuwen lang op de zeebodem verborgen lagen.

Sinds de prehistorie is Sicilië al een knooppunt in de Middellandse Zee. De tentoonstelling creëert en illustreert een periode van 2500 jaar culturele uitwisseling en beïnvloeding, vanaf de pionierende Myceners en Feniciërs tot aan Michiel de Ruyter. De tentoonstelling eindigt met de zeeslag bij Agosta, waar onze nationale volksheld werd geveld.

Onderwaterarcheologie

Onderwaterarcheologie neemt een prominente plaats in binnen de tentoonstelling. De unieke objecten en de mystieke sfeer van de zalen nemen u mee naar de bodem van de zeeën rond Sicilië. De impact van de vindplaats van deze bijzondere objecten wordt zo haast voelbaar. De tentoonstelling laat zien dat opgraven onder water niet op dezelfde manier gebeurt als de ons welbekende manier op het land. Zo worden onder water bijvoorbeeld vaker bronzen objecten gevonden, omdat boven water bijna alles is omgesmolten tot kanonskogels.

Onderwater erfgoed. Bescherm het!

Erfgoed dat onder water ligt was lange tijd moeilijk of niet toegankelijk, nieuwe technieken hebben dit echter veranderd. We moeten ons terdege realiseren dat dit erfgoed zeer kwetsbaar is en dat ondeskundigheid veel schade aan kan richten.

In de tentoonstelling  Sicilië en de zee is duidelijk te ziet dat er naast het erfgoed boven water ook een belangrijk deel van ons erfgoed onder water te vinden is. UNESCO heeft in 2001 een verdrag opgesteld om bescherming van deze vorm van erfgoed beter te garanderen. Verkeerde motieven, verduistering of ondoordacht handelen kunnen  het erfgoed in gevaar brengen. Ook eigendomsrecht speelt hier een belangrijke rol. We worden geconfronteerd met complexe vraagstukken zoals: is een gezonken Vikingschip dat wordt gevonden in de Middellande Zee nu eigendom van Noorwegen of van Italië?  
De vergroting van zichtbaarheid en bewustwording  is daarom van groot belang. In de tentoonstelling  Sicilië en de zee wordt aan de hand van foto’s aandacht besteed aan deze campagne van UNESCO.

Unesco plus titel

Onderwater erfgoed - Bescherm het!

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum