Lost in Translation - De representatie en duiding van islamitische cultuur

Studenten Museum Studies presenteren hun tentoonstelling

04feb2017 27mei2017

Tentoonstelling

De studenten van de internationale master Museum Studies (UvA) presenteren Lost in Translation – Understanding and Representing Islam. Centraal in de expositie staat een replica van een historische, Islamitische vlag.

De vlag met islamitische symbolen en Arabische tekst is afkomstig uit Indonesië, en hing tot juli 2016 in de VOC-zaal van het Oost-Indisch Huis.  Afgelopen zomer trok het weghalen van deze vlag de aandacht van verschillende academici, werkzaam aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de UvA. Naar aanleiding van deze gebeurtenis hebben de studenten onderzoek gedaan naar factoren die een rol hebben gespeeld in het verwijderen van de vlag en zijn relatie met de VOC-zaal, de herkomst van het origineel dat zich in de depots van het Rijksmuseum bevindt en de waardering van het object als onderdeel van de Islamitische cultuur. Deze factoren zijn uitgangspunt voor allerlei verhalen.  De expositie laat zien dat musea allerlei keuzes kunnen maken in de overdracht naar het publiek.

De tentoonstelling is het resultaat van het vak ‘Museums & the Mobility of Artefacts’, waarin studenten kennismaken met de steeds veranderende betekenisgeving aan erfgoed.  

Lost in Translation

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum