Wim Hupperetz benoemd tot bijzonder hoogleraar Nederlandse Cultuurgeschiedenis

11 februari 2016

Wim Hupperetz (directeur Allard Pierson Museum) is per 1 februari 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar (0.2 fte) op de Leerstoel Nederlandse Cultuurgeschiedenis bij de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Als bijzonder hoogleraar zal hij onderzoek doen naar voorwerpen en collecties als cultuurhistorische bron, met oog voor ontwikkelingen in de kunst-, cultuur en erfgoedsector. Een en ander moet leiden tot wetenschappelijke publicaties en mogelijk ook andere resultaten, zoals tentoonstellingsconcepten of documentaties. De begeleiding van promovendi en het bijdragen aan – vooral – masteronderwijs hoort er ook bij.

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum