Verenigingsinformatie

Op deze pagina:

Bestuur

De huidige bestuurssamenstelling is:

 • mr. E.E. van der Laan, burgemeester van Amsterdam (erevoorzitter)
 • mr. K.E.J. Dijk (voorzitter)
 • drs. R. van Beek (secretaris)
 • mr. H.P.F.E. Bos (penningmeester)
 • prof. dr. W.M.H. Hupperetz (directeur van het Allard Pierson Museum)
 • drs. V. Boele
 • mevr. drs. J.J. Jansen
 • prof. dr. V.V. Stissi
 • mr. M.P.M. van de Ven
 • mevr. T. Voûte

Het bestuur wordt ondersteund door J. van der Bijl (financiële zaken). Secretariële ondersteuning wordt verleend door mevr. L. Huiskamp.

Contactgegevens

Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Secretaris: René van Beek

Allard Pierson Museum
Postbus 94057
1090 GB Amsterdam

T: + 31 (0)20 52 52 557
E: vvapm-uba@uva.nl

KvK

Inschrijving KvK: 40532014

RSIN/fiscaal nummer: ANBI 808883999 

Rekeningnummers:

 • Algemeen: NL44INGB0000708686
 • Contributies: NL75INGB0002767244

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

19 juni 2017