Keys to Rome - Het Romeinse Rijk ontsloten

Vanaf 24 september te bezoeken

Hoe Romeins was het Romeinse Rijk eigenlijk? Met de nieuwe tentoonstelling Keys to Rome gaat het Allard Pierson Museum in op deze vraag. De tentoonstelling laat zien hoe uitgestrekt en gevarieerd het Romeinse Rijk is geweest. Van Egypte in Noord-Afrika tot aan de Rijn in Nederland zijn Romeinse invloeden terug te vinden. Nieuwe inzichten tonen aan dat de Romeinen ook inheemse gebruiken mee terug namen. Door voorwerpen uit het Middellandse Zeegebied, Egypte en de Lage Landen te laten zien wordt de diversiteit en de wisselwerking tussen deze drie regio’s geïllustreerd. Aan de hand van acht thema’s komen alle facetten van het dagelijks leven aan bod en wordt duidelijk gemaakt welke uitwisseling van gewoontes en gebruiken er heeft plaatsgevonden.

Foto Keys to Rome tentoonstelling Allard Pierson Museum

Foto: Stef Verstraaten

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

2 september 2014