Bruikleenaanvragen

Musea, bibliotheken en vergelijkbare instellingen kunnen bij het Allard Pierson Museum objecten aanvragen voor tentoonstellingen.

De bruikleennemer moet kunnen voldoen aan de algemene bruikleenvoorwaarden van het Allard Pierson Museum en aan eventuele per bruikleen en of object vast te stellen bijzondere voorwaarden. 

Het is van belang een aanvraag zo vroeg mogelijk in te dienen, bij voorkeur minimaal zes maanden voor het begin van het beoogde bruikleen.

Catalogus

Het zelf selecteren van gewenste objecten bespoedigt de afhandeling van de bruikleenaanvraag. Raadpleg daarvoor de catalogus van de Universiteit van Amsterdam. Let bij het invullen van de zoekopdracht erop dat u ‘geavanceerd zoeken’ gebruikt en daarbij  aangeeft dat u wilt zoeken in de collectie van het Allard Pierson Museum en museale objecten .

Ook kunnen de conservatoren van het Allard Pierson Museum u helpen bij het maken van de juiste objectkeuze  voor uw doel . Via de receptie (tel. 020-525-7300) kunt u met hen in contact komen. 

Bruikleenaanvragen

Bruikleenaanvragen kunnen op twee manieren worden ingediend:

* per brief gericht aan dr. W.M.H. Hupperetz, directeur Allard Pierson Museum, Postbus 94436, 1090 GK Amterdam

* per digitaal bruikleenaanvraagformulier: zie link hieronder.

Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. Met het indienen van de bruikleenaanvraag bevestigt de aanvrager te voldoen aan de algemene bruikleenvoorwaarden. De directeur van UvA Erfgoed bepaalt of de bruikleenaanvraag gehonoreerd wordt.

Slimmer lenen

Het Allard Pierson Museum onderschrijft de Uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland van de Museumvereniging

Slimmer lenen

Deze uitgangspunten zijn beschreven in de brochure Slimmer lenen. U kunt de brochure hier downloaden.

Heeft u vragen over uw bruikleen? Mail Birgit Maas of bel 020-5252577.

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

17 juni 2019