Egypte

Hoogtepunten

Mummieportret, Collectie Allard Pierson Museum (APM 00724)

Collectie Allard Pierson Museum (APM 0724)

Mummieportret van een meisje

Zg. Fayoem-portret van een meisje in chiton met een diadeem. Dergelijke portretten, bij leven geschilderd, werden op de plaats van het gezicht tussen de windsels van een mummie geklemd. De schildertechniek heet encaustisch (geschilderd met kleuren die gemaakt zijn van in bijenwas opgeloste pigmenten). De portretten zijn bijna allemaal in een begraafplaats bij Hawara (Fayoem-oase) gevonden. Ze zijn de voorlopers van iconen.

Lijn
Sarcofaag, detail, Collectie Allard Pierson Museum (APM 00723)

Collectie Allard Pierson Museum (APM 0723)

Sarcofaag van een rijkgetooide vrouw 

Deksel van de sarcofaag van een rijkgetooide vrouw. Ze is gekleed als een levende persoon, en deels verguld, met een kleurrijk gewaad en vele sieraden, waaronder een diadeem met rozetten. 2e eeuw na Chr., uit Achmim in Midden-Egypte.

Lijn
Dodenboek (APM-09223)

Collectie Allard Pierson Museum (APM 9223)

Dodenboek van Sema-Tawy  9223 

Dodenboekpapyrus, behorend aan Sema-Tawy, schilder van de Amon-tempel in Thebe. Ondanks de late datum ervan (1ste eeuw n.Chr.) is de tekst in een mooie, duidelijke hand geschreven en zijn de fijne pentekeningen van hoge kwaliteit. Er staan maar 17 van de 200 beschikbare spreuken op – meer tekst kon de opdrachtgever zich blijkbaar niet veroorloven. Tot de inhoud behoort onder meer de zogenaamde Negatieve Confessie, een opsomming van zonden die de dode juist niet heeft begaan. Hoewel je dat wel zou verwachten passen de tekeningen niet altijd bij de tekst. 1e eeuw na Chr., Thebe

Lijn
Sarcofaag

Collectie Allard Pierson Museum (APM 7069)

Sarcofaag van Teuris

Sarcofaag van Teuris. Haar hoofd, borsten en handen zijn in reliëf weergegeven. Zij houdt een bloemenkrans vast, het teken van de gerechtvaardigde dode. Van rechts naar links: teuris in opeenvolgende situaties tussen haar overlijden en het Dodengericht: als mummie op een baar en voorgeleid voor de weegschaal,  die voor een positief oordeel in evenwicht moet zijn.

Lijn
Stenen sarcofaag (APM 06289)

Collectie Allard Pierson Museum (APM 14.409)

Kop van Thutmosis III 

Amenhotep II (of  Thoetmosis III) met de koninklijke nemes-hoofddoek. De kop hoort bij een zittende of staande figuur. Het originele linkerdeel is sinds lang bekend; het rechterdeel is een afgietsel van een origineel, gevonden in de tempel van Karnak in 1968, en nu in het Museum van Luxor.

Lijn
Ptah-Sokaris-Osiris

Collectie Allard Pierson Museum (APM 0020)

Ptah-Sokaris-Osiris

Deze beelden werden in de Late Tijd in graven meegegeven. Het is een versmelting van 3 goden,  Ptah, de god van Memphis, Sokaris, de dodengod van Sakkara, de necropool van Memphis en de dodengod Osiris. Aan de laatste god is het uiterlijk ontleend, zoals het mummievormige gewaad en de verenkroon met ramshoorns. De basis staat voor de oerheuvel, zoals die uit het oerwater oprijst. Zoals hier, is de rug van het beeld vaak hol om een Dodenboekpapyrus te bevatten.

Lijn
Stenen-sarcofaag (APM-06289)

Collectie Allard Pierson Museum (APM 6289)

Stenen sarcofaag 

Deze sarcofaag van basalt heeft helaas geen inscripties die iets zouden kunnen zeggen over de eigenaar of eigenares. Wel is hij door de brede gelaatstrekken in de Ptolemaeïsche tijd te dateren.

Lijn
Saiempetref (APM 08851)

Collectie Allard Pierson Museum (APM 8851)

Saiempetref

Deel van een grafwand, waarschijnlijk uit Sakkara. Boven rechts zitten de opzichter van de goudsmeden Saiempetref en zijn vrouw Neshet , terwijl hun zoon Amenmose offert. Boven hen staat een offerformule. Onderaan zitten beiden informeel op een mat; Saiempetref heeft voor het gemak zijn pruik afgezet. Hier offeren al hun kinderen aan hen. 19de Dynastie, de tijd van farao Sethi I.

Lijn
Lijn
Schijndeur (APM 16000)

Collectie Allard Pierson Museum (APM 16000)

Schijndeur van Anchef 

Schijndeur van de landbouwinspecteur Anchef. In het centrale deel zit hijzelf voor een volgeladen offertafel, met om hem heen offerformules. De twee ogen dienen om Anchef de omgeving in de gaten te laten houden. Een schijndeur was een belangrijk grafattribuut, omdat hierdoor de nabestaanden symbolisch contact konden onderhouden met de dode, en omgekeerd. Zo werden de offergaven voor de overledene voor deze deur neergezet, doorgaans op een offertafel, en de Ka of dubbele van de dode kon door de deur in- en uitgaan. Eerste Tussentijd, vindplaats Herakleopolis Magna bij de Fayoem-oase.

15 november 2014