Etrusken

Hoogtepunten

Stenen-askist (APM-01434)

Collectie Allard Pierson Museum (APM1434)

Stenen askist

Op het deksel van deze stenen askist uit ca. 150 v. Chr. ligt een overleden jongen. Te zien aan zijn welgevoede buik was het een kind van welgestelde ouders. Op het reliëf van de kist zien we het jongetje voor een poort staan, ofwel van zijn ouderlijk huis ofwel van de onderwereld. Zijn ouders en familie nemen afscheid van hem.

Lijn
Wierookbekken (APM-01734)

Collectie Allard Pierson Museum (APM 1734)

Wierookbekken

Vier duifjes vliegen rond het hoofd van de halfnaakte liefdesgodin Turan. Op de rand van het wierookbekken uit 325-300 v. Chr. staat een korte inscriptie die aangeeft dat het voorwerp voor het graf van een vrouw met de naam Ramthu Tepia bestemd is.

Lijn
Asurn (APM-11734)

Collectie Allard Pierson Museum (APM 11734)

Asurn

Deze asurn uit de late 7e eeuw v. Chr. heeft de vorm van een gestileerd lichaam met een deksel in de vorm van een vrouwenhoofd. Heel schematisch zijn de armen aangegeven. Dergelijke asurnen worden kanopen genoemd. De bronzen oorringen geven aan dat de as van een overleden vrouw in de urn werd bewaard.

 

Lijn
Votiefgeschenk (APM-08900)

Collectie Allard Pierson Museum (APM 8900)

Votiefgeschenk

Een kindje met een levendig gezichtje is stijf in windsels gewikkeld. Het was gebruikelijk om kinderen tot ongeveer hun eerste jaar in doeken te wikkelen. Dit bakeren zou het kind rust geven en voorkomt het kromgroeien van de armen en benen. Dit beeldje van een baby uit de 2de eeuw v. Chr.is wellicht aan de goden gewijd om bescherming tegen kinderziekten te vragen.

Lijn
Etruskische tempelversiering, Collectie Allard Pierson Museum (APM 11865)

Collectie Allard Pierson Museum (APM 11865)

Antefix

Het dak van Etruskische tempels was belegd met rechthoekige en halfronde dakpannen van terracotta. De onderste rij dakpannen werd afgesloten met opstaande reliëfplaten, zogenaamde antefixen. Deze antefix uit de 6de eeuw v. Chr. heeft de vorm van een vrouwengezicht. Details zoals de diadeem, oorschijven en halsketting zijn in fraaie kleuren beschilderd.

Lijn
Bucchero aardewerk, Etruskisch, Collectie Allard Pierson Museum (APM 02858)

Collectie Allard Pierson Museum (APM 3503; 2858; 6259)

Bucchero aardewerk

Bucchero is de benaming voor typisch Etruskisch, zwartglanzend aardewerk uit de 7de en 6de eeuw v. Chr. In verschillende plaatsen in Etrurië werd het aardewerk op de draaischijf vervaardigd. Als versiering zijn soms in de klei gedrukte waaiermotieven aangebracht. Ook zijn soms met rolzegels reliëf in het nog zachte aardewerk gedrukt.

Lijn
Bronzen-spiegel (APM-15000)

Collectie Allard Pierson Museum (APM 15000)

Bronzen spiegel

Terwijl een Etruskische dame zich in de gepolijste voorzijde van een spiegel kon bekijken, laat de achterkant een gegraveerde voorstelling met mythologische figuren zien. Links knielt de Griekse held Achilles op een altaar, met in zijn rechterhand het geheven zwaard. Rechts is de gedode Trojaanse koningszoon Troilos zieltogend afgebeeld; bloed stroomt uit zijn linkerarm. Of de held in het midden een Griek of een Trojaan voorstelt, is onduidelijk. De stijl van deze Etruskische spiegel is puur Grieks. Het is een meesterwerk dat in de laatklassieke tijd (rond 300 v. Chr.) is gemaakt, waarschijnlijk in Praeneste.

Lijn
Lijn
Bronzen-handvatten (APM-01481)

Collectie Allard Pierson Museum (APM 1481)

Bronzen handvatten 

Dit 6de eeuwse bronzen handvat sierde ooit een snavelkan en toont een leverschouwer (haruspex) in actie. Etruskische priesters (haruspices) pleegden leverschouw als ritueel bij het ten strijde trekken of het oversteken naar vijandig gebied. Zij slachtten een schaap of rund en keken aan de hand van de vorm, inkepingen en kleur van de lever of de goden hen gunstig of ongunstig gezind waren.

Lijn
Cippus (APM-03296)

Collectie Allard Pierson Museum (APM 3296)

Cippus 

In de 6de eeuw v. Chr. werden graven soms verfraaid met een stenen grafmonument (cippus). Deze cippi is vaak met reliëf versierd en de voorstellingen hebben meestal betrekking op de begrafenisrituelen. Zo wordt op deze cippus de opbaring van de overledene (prothesis), de lijkspelen, het dodenmaal en dans die gepaard ging met begrafenisgezangen getoond.

Lijn
Pithos (APM-15400)

Collectie Allard Pierson Museum (APM 15.400)

Pithos 

Het imposante voorraadvat (pithos) uit 650-625 v. Chr. is van onder tot boven gedecoreerd. Dit type aardewerk wordt impasto genoemd. De deksel is  enerzijds om de pithos mee af te dekken, maar als het omgekeerd wordt is het een enorme drinkschaal. Indrukwekkend zijn de leeuwinnen die elkaar met woeste blik aankijken. Op de andere zijde zijn twee panters te zien, die opvallend genoeg één kop delen. 

15 november 2014