Jager wordt boer

10.000 - 3500 v. Chr.

Deze afdeling zal te zien zijn in he najaar van 2019. De eerste boeren bereiken vanaf 7500 v.Chr. als kolonisten vanuit het Nabije Oosten. Via Turkije, Griekenland, Bulgarije rukt de bandkeramiek op naar Midden Europa tussen 5300 en 4100 v.Chr. Het Neolithische ‘package’ bestond uit (vuur)stenen werktuigen om grond en hout te bewerken, het eerste aardewerk, rechthoekige houten boerderijen, schapen, geiten, runderen en varkens en uiteraard diverse soorten granen. De eerste sporen van koningschap en een hiërarchische maatschappij komen naar voren in de grafkeramiek. De belangrijkste overgang is die van jagers en verzamelaars naar een boerensamenleving en dus ook een overgang van nomadisme naar sedentarisme.

Prehistorie

In de ‘vruchtbare sikkel’, een gebied tussen het huidige Israël, Irak en Turkije, wordt voor het eerst graan verbouwd. Dieren die in deze streek in het wild voorkomen, zoals schapen, koeien en geiten, worden gedomesticeerd. De eerste sporen van deze ontwikkeling gaan terug tot ongeveer 10.000 v.Chr.

Rond 7000 v.Chr. ontstaan de eerste landbouwbeschavingen. In plaats van rond te trekken, gaan mensen zich in kleine permanente nederzettingen vestigen. Hun werktuigen maken zij van steen, hout en beenderen. Rond 6200 v.Chr. begint de productie van aardewerk. Kleine idolen, vaak vrouwenfiguren, geven aan dat de cultus van een vruchtbaarheidsgodin zeer belangrijk was. 

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

27 oktober 2018