Van Rome naar Romeins

30 v. Chr. - 500 na Chr.

Nu te zien! Vanaf 30 v. Chr. zien we een keizerlijk staatsysteem zich ontwikkelen waarbij een complexe dynamiek tussen enerzijds het kerngebied (Italië, Spanje en Zuid-Frankrijk) en anderzijds de nieuwe veroverde gebieden en de grenszone ontstond. Vanuit die nieuw veroverde gebieden werden enorme hoeveelheden goud, slaven en belastingen doorgesluisd naar het kerngebied. Ondertussen werden in de grenszones langs Rijn en Donau, maar ook in Noord-Engeland, Noord-Afrika en het Nabije Oosten grote hoeveelheden militairen gestationeerd, die natuurlijk nauwelijks productief waren. In cultureel opzicht is er een boeiende wisselwerking te zien waarbij inheemse tradities worden vermengd met Romeinse gewoontes en waaruit nieuwe mengvormen ontstaan. We zien dat op religieus, artistiek, economisch, architectonisch en funerair gebied.

Marmeren beeld Herfst, Italië (APM14409)

Marmeren beeld ‘Herfst’, Italië. Collectie Allard Pierson Museum (APM 14.409).

Mummieportret, Collectie Allard Pierson Museum (APM 00724)
Meubelpootversiering-van-bot (APM-16604-16615-16616)
Fresco van een gevleugelde demon, Italië (APM-01402)
Marmeren sarcofaag, Italië (APM-10854)

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

12 januari 2019