Aanmeldingsformulier Vrienden van het APM

De verstrekte gegevens worden conform de Wet op de bescherming persoonsgegevens geadministreerd en nimmer aan andere rechtspersonen dan de Universiteit van Amsterdam ter beschikking gesteld. Na aanmelding krijgt u een machtigingsformulier thuisgezonden voor de afwikkeling van de betaling.

Datum heeft niet het juiste formaat.