Museum Meetups in het Allard Pierson

7 februari 2019

Vanaf donderdag 7 maart organiseert het Allard Pierson een serie inspirerende workshops voor én door museum- en erfgoedprofessionals. Aan bod komen onder andere participatie, inclusiviteit, co-creatie en digitale duurzaamheid. Met deze bijeenkomsten wisselen we kennis uit en bereiden we ons voor op de bezoekers van de toekomst. De MeetUps zijn ook bedoeld als voedingsbodem voor het eerstvolgende MuseumCamp. Jouw vakkennis is daarbij onmisbaar! De MeetUps zijn mede-georganiseerd door Dick van Dijk, Waag en museumconsulent Lorna Cruickshanks.

 • 7 maart 2019 MUSEUM AND PARTICIPATION (in het Engels)

  Onder leiding van museumconsulent Lorna Cruickshanks onderzoek je in deze workshop hoe je beter en betekenisvoller kan samenwerken met nieuwe en bekende bezoekers. Met ideeën en praktische tips over hoe participatie in jouw organisatie kan werken.

 • 14 maart 2019 DIGITALE DUURZAAMHEID IN HET MUSEUM

  Marco Streefkerk, adviseur bij Digitaal Erfgoed Nederland, en Wim Hupperetz, directeur van het Allard Pierson, vertellen over de theorie èn de praktijk van digitale duurzaamheid in het museum.

 • 22 maart 2019 CO-CREATION NAVIGATOR

  Hoe betrek je meerdere perspectieven in je collectie en verhalen en organiseer je je eigen co-creatieproces? Dick van Dijk van Waag is onze gids door de co-creation navigator, een open online hulpbron voor erfgoedprofessionals bij het proces van co-creatie.

 • 28 maart 2019 HET INCLUSIEVE MUSEUM

  STUDIO i – platform voor inclusieve cultuur is een initiatief van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven. STUDIO i wil een duurzame impuls geven aan de toegankelijkheid en inclusie binnen het culturele veld.

 • 4 april 2019 DIGITALE INCLUSIE & TOEGANKELIJKHEID

  Eva Westerhoff helpt publieke en private organisaties om alle producten, kanalen en diensten voor iedereen bereikbaar, begrijpelijk en bruikbaar te maken. Ook voor mensen met een beperking: online en offline.

 • 11 april 2019 21E EEUWSE VAARDIGHEDEN VOOR DE ERFGOEDPROFESSIONAL

  Simone Stoltz, Lecturer Informatie en Media aan de Reinwardt Academie, onderzoekt welke 21e-eeuwse vaardigheden relevant zijn voor de erfgoedwereld. Samen met de deelnemers stelt ze vast welke skills en mind sets nú belangrijk zijn.

 • 18 april 2019 LOOKING BEYOND THE PROJECT & SUSTAINABLE PARTNERSHIPS (in het Engels)

  In de laatste bijeenkomst van deze serie gaat het over wat er gebeurt na een project: hoe zorg je ervoor dat de kennis en de contacten bewaard blijven in en voor het museum? Museumconsulent Lorna Cruickshanks gaat dieper in op het onderhouden van relaties met verschillende doelgroepen. We sluiten af met een borrel!

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum