Missie en jaarverslagen

Het Allard Pierson Museum is onderdeel van UvA Erfgoed en dat wil de erfgoedcollecties beter verbinden met de moderne universiteit. De vraag ligt op tafel hoe de collecties, de mensen en de voorzieningen zo goed mogelijk kunnen worden ingezet voor een wetenschappelijk en een algemeen publiek binnen en buiten de UvA. De integratie van Bijzondere Collecties en Allard Pierson Museum, die in 2009 in gang is gezet, wordt in de komende jaren voltooid. Samen gaan wij dan verder onder de naam Allard Pierson, met als ondertitel Museum en Bijzondere Collecties. De strategie voor de komende jaren is neergelegd in een stuk getiteld Continuïteit en vernieuwing. Strategie 2017–2020. Dit stuk is hieronder te downloaden.

Missie 

Het Allard Pierson Museum is het archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam. We tonen de betekenis van oude beschavingen voor de hedendaagse Europese cultuur op een actuele en uitdagende manier. Dat doen we voor een zo groot mogelijk geïnteresseerd publiek, aan de hand van een archeologische topcollectie en in samenwerking met talentvolle studenten, excellente onderzoekers en collega instellingen.

Jaarverslagen

Het museum maakt sinds 1986 jaarverslagen. Deze zijn deels online beschikbaar. Bekijk ze hiernaast.

Discuswerper van Myron, kopie, Allard Pierson Museum. Foto Monique Kooijmans

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

25 april 2019