Vernieuwing

De komende jaren ondergaat we een metamorfose. Het gebouw wordt opnieuw ingericht en de nieuwe strategie wordt doorgevoerd.

Waarom verbouwen?

Sinds 1976 is het museum niet meer uitgebreid. Het bezoek is dat laatste jaren gestegen van 40.000 naar bijna 100.000 bezoekers per jaar. Omdat we onze bezoekers gastvrij en attractief willen ontvangen en tegelijk willen laten zien hoe studenten en onderzoekers bezig zijn met die collectie. Kortom: onze manier van werken is opener en dynamischer, en daarmee onderscheiden we ons in sterke mate van vergelijkbare musea in het Nederlandse museumlandschap. De combinatie van het gelaagde concept (op drie niveaus bezoekers bedienen), de nadruk op het onderzoeksproces en de dynamische collectiepresentatie is uniek in Nederland en leidt tot een duurzaam museum.

Het museum blijft open 

In 2011 werd in het museum de eerste fase van het vernieuwingstraject voltooid waarbij de ruimte voor wisseltentoonstellingen werd verdrievoudigd. Dit is gebeurd binnen budget, op tijd, en terwijl het museum open bleef voor het publiek. Verder werd in 2012 een NewMedialab gerealiseerd en in 2013 een tweede trappenhuis na een verbouwing voor het publiek beschikbaar gekomen en voorzien van een nieuwe lift.  

De verbouwing van het museum vindt gefaseerd plaats, met respect voor het monumentale karakter van het gebouw. Tijdens de verbouwingsfasen blijft het museum open, zodat het publiek kan blijven genieten van zijn unieke collectie en zijn tentoonstellingen.  

Planning 

De integratie van Bijzondere Collecties en Allard Pierson Museum, die in 2009 in gang is gezet, wordt in de komende jaren voltooid. Samen gaan wij dan verder onder de naam Allard Pierson, met als ondertitel Museum en Bijzondere Collecties.

De strategie voor de komende jaren is neergelegd in een stuk getiteld Continuïteit en vernieuwing. Strategie 2017–2020. In het begin van 2019 presenteren we het nieuwe Allard Pierson en is de verbouwing en de herinrichting gereed.

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

31 augustus 2017