Schenkingen en legaten

Wilt u uw bijzondere objecten of verzameling een goed thuis geven? Spreek met een van onze conservatoren.

Romeins glaswerk, Collectie Allard Pierson Museum

Het museum ontvangt regelmatig schenkingen van collecties waarvan de taxatiewaarde fiscaal aftrekbaar is.

De Universiteit van Amsterdam en het Allard Pierson Museum zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). De Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum en de Stichting Steunfonds Allard Pierson Museum hebben beide een culturele ANBI status. Schenkingen en legaten kunnen u daarom fiscale voordelen opleveren. Voor meer informatie zie onderstaande bijlagen.

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

5 februari 2014