Steun ons

Het Allard Pierson Museum is het archeologiemuseum van de Universiteit van Amsterdam. Het museum toont de betekenis van oude beschavingen voor de hedendaagse Europese cultuur op een actuele en uitdagende manier. De Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum en de Senaat van het Allard Pierson Museum (SAPM) ondersteunen krachtig de belangrijkste doelstellingen van het museum.

Middelen

Het Allard Pierson Museum wordt in hoofdzaak gefinancierd door de Universiteit van Amsterdam. Daardoor is er een solide financiële basis om zorgvuldig om te gaan met de rijke en grote collecties en mooie gebouwen. Maar onze ambities reiken verder: wij willen Het Allard Pierson Museum met zoveel mogelijk mensen delen.

Voor dat alles zijn kennis en geld – en meestal allebei – nodig. Gelukkig krijgt het Allard Pierson Museum veel steun van particulieren en bedrijven, van fondsen en maatschappelijke organisaties, van de vriendenorganisatie en van het Amsterdams Universiteitsfonds.

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

5 februari 2014