Verenigingsinformatie

Op deze pagina:

Bestuur

De huidige bestuurssamenstelling is:

 • mr. K.E.J. Dijk (voorzitter)
 • dr. W. Waal (secretaris)
 • mr. H.P.F.E. Bos (penningmeester)
 • prof. dr. W.M.H. Hupperetz (directeur van het Allard Pierson Museum)
 • drs. V. Boele
 • mevr. drs. J.J. Jansen
 • prof. dr. V.V. Stissi
 • mr. M.P.M. van de Ven
 • mevr. T. Voûte

Het bestuur wordt ondersteund door J. van der Bijl (financiële zaken). 

Alle bestuursleden zetten zich vrijwillig en onbezoldigd in voor de Vereniging.

Contactgegevens

Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Secretaris: René van Beek

Allard Pierson Museum
Postbus 94057
1090 GB Amsterdam

T: + 31 (0)20 52 52 557
E: vvapm-uba@uva.nl

KvK

Inschrijving KvK: 40532014

RSIN/fiscaal nummer: ANBI 808883999 

Rekeningnummers:

 • Algemeen: NL44INGB0000708686
 • Contributies: NL75INGB0002767244

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

19 september 2018