Vrienden van het Allard Pierson Museum

De vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor het museum te bevorderen en bij te dragen tot de bloei van het museum.

Dit geschiedt onder meer door de uitgave van publicaties en door het organiseren van lezingen. Tevens brengt de vereniging gelden bijeen voor het uitbreiden van de collecties. Dankzij de betrokkenheid van vrienden en schenkers, particulieren en de zakenwereld kon het museum belangrijke aanwinsten verwerven. Voorts draagt de vereniging er toe bij dat in het museum tentoonstellingen en velerlei andere activiteiten kunnen plaatsvinden. De vriendenvereniging werd in 1969 opgericht. Met ruim 875 leden is zij één van de grotere verenigingen van vrienden van musea in Nederland.

Marmeren jongen, Romeins, Collectie Allard Pierson Museum (APM 176)

Met steun van de Vereniging van Vrienden zijn de afgelopen decennia talrijke belangrijke aanwinsten voor het museum gedaan.

Wat biedt de vereniging haar leden

De Vereniging biedt haar leden vrije toegang tot het museum. Ongeveer vier keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief [pdf] waarin de leden op de hoogte worden gehouden van alle activiteiten in en rond het museum. Openingen van tentoonstellingen, excursies in binnen- en buitenland, lezingen en rondleidingen.

Als lid ontvangt u bovendien twee tot drie keer per jaar de uitgave van het eigen Mededelingenblad, waarin medewerkers van het museum en de Vakgroep Mediterrane Archeologie artikelen schrijven over voorwerpen in het museum.

Vriend worden

Allen die zich als vrienden van het museum beschouwen en het doel van de vereniging daadwerkelijk willen steunen, zijn van harte welkom als lid. U kunt zich hieronder aanmelden. 

Vriendenboek van het Allard PIerson Museum

De Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson museum is van grote waarde voor het museum! Het is dan ook goed om niet-Vrienden attent te maken op de Vriendenvereniging. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. We betrekken de Vrienden graag bij het museum en bij de collectie. In het kader hiervan is een aantal vrienden geïnterviewd over haar of zijn favoriete object in de collectie. De verhalen van deze Vrienden en een fraaie foto verschijnen op de blog en de Facebookpagina van het museum.

Gepubliceerd door  Allard Pierson Museum

20 september 2018